Varselkläder med tryck

Varselkläder är skyddskläder med god synbarhet såväl på dagen som i mörker. Varselkläder tillverkade enligt standarden EN 471. 
Alla personer som befinner sig på en vägarbetsplats ska bära godkända varselkläder för att trafikanterna lätt ska upptäcka dem.


Ring/sms:a med mobilen


Comments