Vår webshop modell

  • Tar det tid att hantera ett profillager på ditt företag? Beställa, inventera, skicka och ta betalt.
  • Är det svårt att bedömma efterfrågan på de olika produkterna när du skall lägga upp ett lager?
  • Vill du outsourca din profilavdelning?

Vi trycker varorna efter vi fått in beställning, Print On Demand. Detta är ett bra sett att starta en webshop på.

När man ser vilka artiklar som det är stabil efterfrågan på så kan man gå vidare och ha ett visst lager

Print On Demand gör att vi inte har några lagerkostnader för hyllvärmare.

Alla produkter säljs. Inget svinn uppstår.

Nedan ser du 2 webshops modeller som du har att välja på om du skall outsourca din profil till ett presentreklamföretag.

Vilken modell möter ditt behov?